Înregistrare
Termeni şi condiţii contractuale

1. Notiuni Introductive

1.1. Furnizor: S.C. Future Life S.R.L., cu sediul social in loc. Constanta, Strada Olteniei 31-33A, Sc. A, Ap. 8, 900702, jud. Constanta, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului: J13/173/2012 si C.I.F. RO29616344.

1.2. Beneficiar sau Client: Persoana fizica sau juridica care emite o comanda catre furnizor.

1.3. Comanda electronica: Un document electronic prin care Beneficiarul isi manifesta intentia de a achizitiona bunurile si/sau serviciile Furnizorului.

1.4. Bunuri si servicii: Orice produs ce poate fi furnizat catre Beneficiar de catre Furnizor.

1.5. Sistem online: Sistem ce poate fi accesat doar prin intermediul internetului

1.6. Soft de facturare: Un program cu ajutorul caruia se pot emite documente contabile ( facturi, chitanbte, avize ).

2. Partile contractului

2.1. S.C. Future Life S.R.L., cu sediul social in loc. Constanta, Strada Olteniei 31-33A, Sc. A, Ap. 8, 900702, jud. Constanta, Romania, avand nr. de ordine in Registrul Comertului: J13/173/2012, C.I.F. RO29616344 si cont deschis la Banca Garanti Bank, sucursala Constanta, IBAN RO40 UGBI 0000 0320 1421 3RON, denumita in continuare, Furnizor sau FutureLife.

2.2. Persoana fizica sau persoana juridica ce contracteaza prin sistem online softul de facturare furnizat de catre S.C. Future Life S.R.L., denumita in continuare Beneficiar sau Client.

3. Obiectul Contractului

3.1. Obiectul prezentilor termeni si conditii il reprezinta furnizarea de catre FutureLife care Beneficiar a softului de facturare online, denumit in continuare Serviciu, ales de Client prin plasarea unei comenzi electronice si conditiile prin care Furnizorul transmite catre Beneficiar facturile fiscale aferente serviciilor furnizate.

4. Durata contractului

4.1. Contractul incepe odata cu acceptarea Beneficiarului a prezentului inscris.

4.2. Acesta se va derula pe perioada pe care Clientul o alege din formularul de comanda ( o luna, 6 luni sau un an ).

4.3. Contractul inceteaza atunci cand perioada selectata va expira.

4.4. Contractul inceteaza atunci cand Clientul inainteaza, in format electronic sau format de hartie, o cerere de reziliere catre Furnizor, chiar si fara a fi motivata.

4.5. Daca rezilierea se face la cererea Clientului inainte de expirarea termenului prevazut la alin. 4.2, Furnizorul nu are obligatie restituirii sumei incasate catre Beneficiar.

5. Descrierea serviciului

5.1. Serviciul permite emiterea de facturi, chitante si avize de catre Beneficiar catre clientii sai. Acesta poate fi accesat prin intermediul domeniului de internet www.futurelife.ro. Detaliile referitoare la calitatea produsului se pot vizualiza pe pagina de internet mentionata mai sus.

5.2. Pentru a putea inainta o comanda, Clientul trebuie sa foloseasca o adresa de email valida.

5.3. Accesul la serviciu este restrictionat si se face numai in baza unei adrese de email valide si a unei parole atribuita Clientului de catre FutureLife. Parola poate fi schimbata ulterior de catre Beneficiar, accesand link-ul primit din partea Furnizorului prin intermediul adresei de email cu care acesta s-a inregistrat.

5.4. Pentru utilizarea serviciului, Beneficiarul trebuie sa aibe la indemana un computer conectat la internet avand instalat si un program de navigare/ browser web.

5.5. Serviciul sta la dispozitia Clientului 24 h/zi, 7 zile/saptamana, exceptie facand perioadele in care se desfasoara lucrari privind intretinerea sau reparatia paginii web.

6. Pretul si transmiterea facturilor catre Client

6.1. Pretul si modalitatea de plata sunt mentionate in formularul de comanda. Dupa inaintarea comenzii de catre Client, Furnizorul va emite o factura pentru Serviciul livrat cu termen scadent de 15 zile calendaristice de la comunicare. Daca Beneficiarul nu onoreaza plata facturii, Serviciul va fi suspendat.

6.2. Clientul va beneficia de reducerea preturilor afisate pe site in baza unui cod promotional. Acesta poate fi obtinut de la partenerii FutureLife.

6.3. Facturile fiscale emise de catre Furnizor catre Beneficiar vor fi transmise catre acesta din urma, exclusiv, in format electronic, mai precis prin e-mail.

6.4. Beneficiarul poate vizualiza facturile fiscale in format PDF, cu ajutorul adresei de email pe care acesta a folosit-o pentru a inaintat comanda.

6.5. Intrucat transmiterea facturii emise de catre FutureLife nu se face printruun canal securizat, acesta nu raspunde in cazul in care o astfel de transmitere ar fi interceptata de terte persoane.

6.6. Clientul poate plati online factura emise de catre FutureLife, cu orice card bancar emis sub siglele VISA si MasterCard, valid si acceptat de catre sistemul de palti online PayU sau prin ordin de plata.

6.7. Clientul va completa in mod corect un formular in care vor fi enumerate date despre utilizator, client si card, care va fi folosit pentru plata Serviciilor FutureLife. Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor din formular fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestora.

7. Drepturile si obligatiile Furnizorului

7.1. FutureLife are dreptul de a suspenda prestarea serviciului in cazul neplatii facturilor in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii lor catre beneficiar.

7.2. FutureLife are obligatia de a asigura utilizarea Serviciului de catre Beneficiar in conditii de maxima securitate si confidentialitate.

7.3. Furnizorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate Clientului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

8. Drepturile si obligatiile Beneficiarului

8.1. Beneficiarul are dreptul de a crea si administra conturi pentru utilizatori in vederea folosirii Serviciului. Acesta ramane unic raspunzator pentru modul in care utilizatorii folosesc Serviciul.

8.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Termenii si Conditiile in cel mult 30 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data acceptarii prezentei.

8.3. Clientul are obligatia de a anunta FutureLife in situatia in care ia la cunostinta de utilizarea Serviciului de catre o terta persoana neautorizata.

8.4. Clientul se obliga sa transmita in scris (email) catre Furnizor orice modificare privind datele sale de indentificare. In caz contrar, Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor Clientului.

8.5. Beneficiarul are obligatia sa transmita catre Furnizor, prin formularul de comanda, informatiile necesare emiterii facturii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

9. Incetarea Contractului

9.1. Oricare dintre parti are dreptul de a solicita incetarea contractului, in orice moment, in baza unei notificari prealabile, comunicate celeilalte parti cu 5 zile inainte.

9.2. FutureLife poate considera reziliat de drept, prezentul contract, fara interventia instantei de judecata, in cazul in care beneficiarul nu respecta obligatiile pe care prezentul inscris le pune in seama sa.

10. Forta majora

10.1. Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neindeplinire este cauzata de un eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil si inevitabil, in afara controlului partilor.

11. Prevederi finale

11.1. Acesti Termenii si Conditii inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre partile amintite, referitoare la subiectul prezentului document si nu pot fi schimbati ulterior decat prin intelegere scrisa si semnata de ambele parti.

11.2. Orice neintelegere in legatura cu prezentii termeni si conditii va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti.

11.3. Daca o astfel de intelegere nu este posibila, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti din Romania.

11.4. FutureLife isi rezerva dreptul de a face adaugiri, anulari sau modificari in Termeni si Conditii, site si preturi, oricand, informarea facandu-se pe pagina web www.futurelife.ro

11.5. In conditiile in care nu sunteti de acord cu modificarile aduse prezentului inscris trebuie sa anuntati FutureLife prin e-mail, cu ajutorului formularului de Contact sau printr-o solicitare scrisa in format de hartie.